BATERIJE

ŠIFRA

VRSTA ROBE

CENA U  RSD

       KOMADA

ZBIR

133

LR6 KODAK

65,00

 

 

134

LR3 KODAK

65,00

 

 

135

CR 123A KODAK

 

 

 

136

CR 123A PANASONIK

 

 

 

137

6LR6 DURASEL

 

 

 

138

CR2 KODAK

 

 

 

139

CR2 PANASONIK

 

 

 

140

FILIPS 9V

 

 

 

141

A 76 (LR 44)

 

 

 

142

28L GP

 

 

 

143

KA 625 KODAK

 

 

 

144

2 CR5 KODAK

 

 

 

145

2 CR5 PANASONIK

 

 

 

146

K 23A KODAK

200,00 

 

 

147

K 27A GP

180,00 

 

 

148

CR 2016,25,32 RENATA

150,00

 

 

149

CR 1220, 1616, 1620 RENATA

180,00

 

 

254

CFL AAA 1,2 V 1000 mA

330.00 

 

 

255

PUNJIVA BATERIJA AGENA 750 mA

200.00 

 

 

262

PUNJIVA B.PHILIPS 900 mA