FOTOGRAFIJE NA PORCELANU

ŠIFRA

VRSTA USLUGE

CENA U  RSD

184

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU - ELIPSA SA RUBOM 8X10 cm BW

1900,00

185

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU - ELIPSA SA RUBOM 8X10 cm COLOR

4750,00

186

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU - ELIPSA SA RUBOM 9X11 cm BW

1900,00

187

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU - ELIPSA SA RUBOM 9X11 cm COLOR

4750,00

188

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU - ELIPSA SA RUBOM 11X14 cm BW

2400,00

189

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU - ELIPSA SA RUBOM 11X14 cm COLOR

5300,00

190

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU - ELIPSA SA RUBOM 14X16 cm BW

3150,00

   191

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU - ELIPSA SA RUBOM 14X16 cm COLOR

7350,00

192

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU - ELIPSA SA RUBOM 16X19 cm BW

3450,00

193

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU - ELIPSA SA RUBOM 16X19 cm COLOR

8900,00

194

Dodatak Za Drugi Lik  L ELIPSA SA RUBOM BW

150,00

195

Dodatak Za Drugi Lik  ELIPSA SA RUBOM COLOR

350,00

196

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU - ELIPSA BEZ  RUBA 7X9 cm BW

1900,00

197

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU - ELIPSA BEZ  RUBA 7X9 cm COLOR

4750,00

198

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU - ELIPSA BEZ  RUBA 9X12 cm BW

1900,00

199

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU - ELIPSA BEZ  RUBA 9X12 cm COLOR

5300,00

200

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU - ELIPSA BEZ  RUBA 11X15 cm BW

2600,00

201

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU - ELIPSA BEZ  RUBA 11X15 cm COLOR

7392,00

202

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU - ELIPSA BEZ  RUBA 13X18 cm BW

3700,00

203

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU - ELIPSA BEZ  RUBA 13X18 cm COLOR

8900,00

204

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU - ELIPSA BEZ  RUBA 18X24 cm BW

5300,00

205

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU - ELIPSA BEZ  RUBA 18X24 cm COLOR

11000,00

206

Dodatak Za Drugi Lik  ELIPSA BEZ RUBA BW

150,00

   207

Dodatak Za Drugi Lik  ELIPSA BEZ RUBA COLOR

350,00

208

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU – PRAVOUGAONA SA RUBOM 9X12 cm BW

1800,00

209

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU - PRAVOUGAONA SA RUBOM  9X12 cm COLOR

5300,00

210

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU - PRAVOUGAONA SA RUBOM 11X15 cm BW

2600,00

211

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU - PRAVOUGAONA SA RUBOM 11X15 cm COLOR

7400,00

212

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU - PRAVOUGAONA SA RUBOM 13X18 cm BW

3700,00

213

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU - PRAVOUGAONA SA RUBOM 13X18 cm COLOR

8900,00

214

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU - PRAVOUGAONA SA RUBOM 18X24 cm BW

5300,00

215

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU - PRAVOUGAONA SA RUBOM 18X24 cm COLOR

11000,00

216

Dodatak Za Drugi Lik  PRAVOUGAONA SA RUBOM BW

150,00

217

Dodatak Za Drugi Lik PRAVOUGAONA SA RUBOM COLOR

350,00

218

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU - PRAVOUGAONA BEZ RUBA 9X12 cm BW

1800,00

219

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU - PRAVOUGAONA BEZ RUBA 9X12 cm COLOR

5300,00

220

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU - PRAVOUGAONA BEZ RUBA 11X15 cm BW

2600,00

221

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU - P PRAVOUGAONA BEZ RUBA 11X15 cm COLOR

7400,00

222

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU - PRAVOUGAONA BEZ RUBA 13X18 cm BW

3700,00

223

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU - PRAVOUGAONA BEZ RUBA 13X18 cm COLOR                                                                                                                        8900,00