FOTOGRAFIJE NA PORCELANU

ŠIFRA

VRSTA USLUGE

CENA U  RSD

184

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU - ELIPSA SA RUBOM 8X10 cm BW

2.250,00

185

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU - ELIPSA SA RUBOM 8X10 cm COLOR

5.700,00

186

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU - ELIPSA SA RUBOM 9X11 cm BW

2.250,00

187

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU - ELIPSA SA RUBOM 9X11 cm COLOR

5.700,00

188

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU - ELIPSA SA RUBOM 11X14 cm BW

2.850,00

189

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU - ELIPSA SA RUBOM 11X14 cm COLOR

6.350,00

190

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU - ELIPSA SA RUBOM 14X16 cm BW

3.750,00

   191

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU - ELIPSA SA RUBOM 14X16 cm COLOR

8.800,00

192

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU - ELIPSA SA RUBOM 16X19 cm BW

4.100,00

193

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU - ELIPSA SA RUBOM 16X19 cm COLOR

10.650,00

194

Dodatak Za Drugi Lik  L ELIPSA SA RUBOM BW

200,00

195

Dodatak Za Drugi Lik  ELIPSA SA RUBOM COLOR

400,00

196

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU - ELIPSA BEZ  RUBA 7X9 cm BW

2.250,00

197

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU - ELIPSA BEZ  RUBA 7X9 cm COLOR

5.700,00

198

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU - ELIPSA BEZ  RUBA 9X12 cm BW

2.250,00

199

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU - ELIPSA BEZ  RUBA 9X12 cm COLOR

6.350,00

200

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU - ELIPSA BEZ  RUBA 11X15 cm BW

3.100,00

201

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU - ELIPSA BEZ  RUBA 11X15 cm COLOR

8.850,00

202

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU - ELIPSA BEZ  RUBA 13X18 cm BW

4.400,00

203

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU - ELIPSA BEZ  RUBA 13X18 cm COLOR

10.650,00

204

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU - ELIPSA BEZ  RUBA 18X24 cm BW

6.35,00

205

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU - ELIPSA BEZ  RUBA 18X24 cm COLOR

13.000,00

206

Dodatak Za Drugi Lik  ELIPSA BEZ RUBA BW

200,00

   207

Dodatak Za Drugi Lik  ELIPSA BEZ RUBA COLOR

400,00

208

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU – PRAVOUGAONA SA RUBOM 9X12 cm BW

2.150,00

209

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU - PRAVOUGAONA SA RUBOM  9X12 cm COLOR

5.700,00

210

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU - PRAVOUGAONA SA RUBOM 11X15 cm BW

3.100,00

211

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU - PRAVOUGAONA SA RUBOM 11X15 cm COLOR

8.850,00

212

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU - PRAVOUGAONA SA RUBOM 13X18 cm BW

4.400,00

213

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU - PRAVOUGAONA SA RUBOM 13X18 cm COLOR

10.650,00

214

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU - PRAVOUGAONA SA RUBOM 18X24 cm BW

6.350,00

215

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU - PRAVOUGAONA SA RUBOM 18X24 cm COLOR

13.000,00

216

Dodatak Za Drugi Lik  PRAVOUGAONA SA RUBOM BW

200,00

217

Dodatak Za Drugi Lik PRAVOUGAONA SA RUBOM COLOR

400,00

218

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU - PRAVOUGAONA BEZ RUBA 9X12 cm BW

2.150,00

219

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU - PRAVOUGAONA BEZ RUBA 9X12 cm COLOR

6.350,00

220

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU - PRAVOUGAONA BEZ RUBA 11X15 cm BW

3.100,00

221

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU - P PRAVOUGAONA BEZ RUBA 11X15 cm COLOR

8.850,00

222

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU - PRAVOUGAONA BEZ RUBA 13X18 cm BW

4.400,00

223

IZRADA FOTOGRAFIJE NA PORCELANU - PRAVOUGAONA BEZ RUBA 13X18 cm COLOR                                                                                                                       10.650,00