FOTOKOPIRANJE I ŠTAMPANJE

 

ŠIFRA

VRSTA USLUGE

CENA U  RSD

16

A4  FOTOKOPIRANJE OD 1 – 20 KOPIJA

10,00

17

A4 FOTOKOPIRANJE OD 21-40 KOPIJA

9,00

18

A4 FOTOKOPIRANJE OD 41-60 KOPIJA

8,00

22

A4  FOTOKOPIRANJE OD 61 – 80 KOPIJA

7,00

23

A4  FOTOKOPIRANJE OD 81 – 100 KOPIJA

6,00

24

A4  FOTOKOPIRANJE OD 101 – 150 KOPIJA

5,00

25

A4  FOTOKOPIRANJE OD 151 – 300 KOPIJA

4,50

26

A4  FOTOKOPIRANJE OD 301 - 500 KOPIJA

3,50

27

A4  FOTOKOPIRANJE OD 501 i više

3,00

29

SPECIJAL CB A4

2,00

30

A3 FOTOKOPIRANJE OD 1-20 KOPIJA

20,00

31

A3  FOTOKOPIRANJE OD 21 – 40 KOPIJA

18,00

32

A3  FOTOKOPIRANJE OD 41 – 60 KOPIJA

16,00

33

A3  FOTOKOPIRANJE OD 61 – 80 KOPIJA

14,00

34

A3  FOTOKOPIRANJE OD 81 – 100 KOPIJA

10.00

35

A3  FOTOKOPIRANJE OD 101 DO 150 KOPIJA

9.00

36

A3  FOTOKOPIRANJE OD 151 – 300 KOPIJA

8,00

37

A3  FOTOKOPIRANJE 301 i više KOPIJA

7.00

38

KOPIRANJE U BOJI A4 pun kolor

60,00

39

KOPIRANJE U BOJI A4 pun kolor TP 

85,00

40

KOPIRANJE U BOJI A4 slabiji pokriv

35,00

43

KOPIRANJE U BOJI A3 pun kolor

120,00

44

KOPIRANJE U BOJI A3 pun kolor TP 

170,00

45

KOPIRANJE U BOJI A3 slabiji pokriv

70,00