FOTOGRAFSKE USLUGE

 

ŠIFRA

VRSTA USLUGE

CENA U  RSD

1

RAZVIJANJE NEGATIV FILMA

200,00

2

RAZVIJANJE SLAJD FILMA

800,00

3

RAZVIJANJE CRNO BELOG FILMA

600,00

4

RAZVIJANJE UZ REPRINT FILMA

 

5

IZRADA FOTOGRAFIJA FORMATA 9X13

15,00

6

IZRADA FOTOGRAFIJA FORMATA 10X15

17,00

7

IZRADA FOTOGRAFIJA FORMATA 13X18

30,00

8

IZRADA FOTOGRAFIJA FORMATA 15X21

50,00

9

IZRADA FOTOGRAFIJA FORMATA 20X30

200,00

10

IZRADA FOTOGRAFIJA FORMATA 30X40

450,00

11

IZRADA FOTOGRAFIJA FORMATA 50X70 

1600,00

12

 Dodatak za brza dokumenta - 5 minuta

151,00 

13

 

 

14

IZRADA FOTOGRAFIJA ZA DOKUMENTA  4 KOMADA

349,00

15

 

 

16

IZRADA FOTOGRAFIJA ZA DOKUMENTA  8 KOMADA

449,00

17

 

 

18

 

 

90

 Dodatak za još četiri komada dokumenata istih

100,00 

183

DORADA DIGITALNOG ATELJEA TABLA

250,00

166

FOTOGRAFIJE 13X18  TEREN   

60,00

167

FOTOGRAFIJE 13X18 TEREN 1  

120,00