KORIČENJE

ŠIFRA

VRSTA USLUGE

CENA U  RSD

48

KORIČENJE PLASTIČNOM SPIRALOM f  6

100,00

49

KORIČENJE PLASTIČNOM SPIRALOM f  8

105,00

50

KORIČENJE PLASTIČNOM SPIRALOM f  10

115,00

     51

KORIČENJE PLASTIČNOM SPIRALOM f  12

130,00

52

KORIČENJE PLASTIČNOM SPIRALOM f  14

150,00

53

KORIČENJE PLASTIČNOM SPIRALOM f  16

160,00

54

KORIČENJE PLASTIČNOM SPIRALOM f  19

170,00

55

KORIČENJE PLASTIČNOM SPIRALOM f  22

180,00

56

KORIČENJE PLASTIČNOM SPIRALOM f  25

190,00

57

KORIČENJE PLASTIČNOM SPIRALOM f  28

200,00

58

KORIČENJE PLASTIČNOM SPIRALOM f  32

210,00

59

KORIČENJE PLASTIČNOM SPIRALOM f  38

220,00

     60

KORIČENJE PLASTIČNOM SPIRALOM f  45

250,00

61

KORIČENJE PLASTIČNOM SPIRALOM f  51

255,00

62

KORIČENJE ŽIČANOM SPIRALOM f  6,4

120,00

63

KORIČENJE ŽIČANOM SPIRALOM f  8,0

130,00

64

KORIČENJE ŽIČANOM SPIRALOM f  9,0

170,00

65

KORIČENJE ŽIČANOM SPIRALOM f  11,0

200,00

66

KORIČENJE ŽIČANOM SPIRALOM f  12,7

230,00

67

KORIČENJE ŽIČANOM SPIRALOM f  14,3

255,00