KORIČENJE

ŠIFRA

VRSTA USLUGE

CENA U  RSD

48

KORIČENJE PLASTIČNOM SPIRALOM f  6

75,00

49

KORIČENJE PLASTIČNOM SPIRALOM f  8

78,00

50

KORIČENJE PLASTIČNOM SPIRALOM f  10

83,00

     51

KORIČENJE PLASTIČNOM SPIRALOM f  12

85,00

52

KORIČENJE PLASTIČNOM SPIRALOM f  14

91,00

53

KORIČENJE PLASTIČNOM SPIRALOM f  16

98,00

54

KORIČENJE PLASTIČNOM SPIRALOM f  19

103,00

55

KORIČENJE PLASTIČNOM SPIRALOM f  22

106,00

56

KORIČENJE PLASTIČNOM SPIRALOM f  25

111,00

57

KORIČENJE PLASTIČNOM SPIRALOM f  28

119,00

58

KORIČENJE PLASTIČNOM SPIRALOM f  32

125,00

59

KORIČENJE PLASTIČNOM SPIRALOM f  38

135,00

     60

KORIČENJE PLASTIČNOM SPIRALOM f  45

150,00

61

KORIČENJE PLASTIČNOM SPIRALOM f  51

155,00

62

KORIČENJE ŽIČANOM SPIRALOM f  6,4

90,00

63

KORIČENJE ŽIČANOM SPIRALOM f  8,0

99,00

64

KORIČENJE ŽIČANOM SPIRALOM f  9,0

117,00

65

KORIČENJE ŽIČANOM SPIRALOM f  11,0

129,00

66

KORIČENJE ŽIČANOM SPIRALOM f  12,7

148,00

67

KORIČENJE ŽIČANOM SPIRALOM f  14,3

155,00