Cena crno bele štampane strane A4  se dobije tako što se dodaje 3,00 RSD  na cenu kopije  ako ste štampali do pedeset strana, a 1,5 dinara ako ste štampali preko 51 strane

Cena kolorne  strane A4 je ista kao i fotokopiranje U BOJI.

Korekcija cene može nastati ako štampate-kopirate fotografije, ili se radi na težim papirima nego što je uobičajen: 80 g/m2 za crno belo ili  80 g/m2 za kolorno.