OSTALE USLUGE

ŠIFRA

VRSTA USLUGE

CENA U  RSD

68

DODATAK ZA A4 KARTON

20,00

69

DODATAK ZA A4 FOLIJU PVC

20,00

70

DODATAK ZA A4 PAPIR U BOJI

5,00

71

DODATAK ZA A4 TERMOFOLIJU A

25,00

72

DODATAK ZA A4 TERMOFOLIJU CR

35,00

73

DODATAK ZA A4 PAUS

15,00

74

DODATAK ZA A4 SAMOLEPLJIVI PAPIR

25,00

75

DODATAK ZA A4 SAMOLEPLJIVU FOLIJU PVC

25,00

76

DODATAK ZA A4 SAMOLEPLJIVU FOLIJU LASER

30,00

90

 

 

91

NAREZIVANJE FILMA 36 EXP NA CD

200,00

92

NAREZIVANJE KARTICE NA CD

100,00

94

IZRADA VIZIT KARTI 1000 KOM.

2.000,00

95

IZRADA FOTO VIZIT KARTI 200 KOM

1.100,00

260

IZRADA FOTO VIZIT KARTI 100 KOM

750,00

112

 


235

 


236

VIDEO SNIMANJE DIG/HT

6.000,00

237

PRIPREMA – 10 MINUTA

100,00

239

DODATAK ZA TAMNE ORIGINALE 1

5,00

240

DODATAK ZA TAMNE ORIGINALE 2

2.50

241

DODATAK ZA TAMNE ORIGINALE 3

1,00

242

HEFTANJE PO NITNI

1,00

244

BUŠENJE PO RUPI

0.20

245

DODATAK ZA SORTIRANJE (PO LISTU)

0.50

245

DODATAK ZA SLAGANJE NA A4 (PO KOMADU)

0.50

246

IZLAZAK NA TEREN

800,00

247

DIGITALNI SNIMAK NA TERENU

200,00

248

PRESNIMAVANJE DVD NA DVD

350,00

162

PRESNIMAVANJE VHS-DVD/H

450,00

163

PRESNIMAVANJE VHS-VHS /H

220,00