FOTOKOPIRANJE

ŠIFRA

VRSTA USLUGE

CENA U  RSD

22

A4  FOTOKOPIRANJE OD 11 –1 5 KOPIJA

6,00

23

A4 FOTOKOPIRANJE OD 16-20 KOPIJA

5,00

24

A4 FOTOKOPIRANJE OD 21-50 KOPIJA

4,00

25

A4  FOTOKOPIRANJE OD 51 – 100 KOPIJA

3,00

26

A4  FOTOKOPIRANJE OD 101 – 150 KOPIJA

2,50

27

A4  FOTOKOPIRANJE OD 151 –200 KOPIJA

2.20

28

A4  FOTOKOPIRANJE OD 201 I VISE

1,90

29

A4  FOTOKOPIRANJE SPECIJAL

1.50

30

A3  FOTOKOPIRANJE OD 1 –5 KOPIJA

14,00

31

A3 FOTOKOPIRANJE OD 6-10 KOPIJA

12,00

32

A3 FOTOKOPIRANJE OD 11-20 KOPIJA

10,00

33

A3  FOTOKOPIRANJE OD 21 – 50 KOPIJA

8,00

34

A3  FOTOKOPIRANJE OD 51 – 100 KOPIJA

6,00

35

A3  FOTOKOPIRANJE OD 101 – 150 KOPIJA

5,00

36

A3  FOTOKOPIRANJE OD 151 – 200 KOPIJA

4.40

37

A3  FOTOKOPIRANJE PREKO 200 KOPIJA

3.80

38

A4  FOTOKOPIRANJE U BOJI  OD 1 – 20 KOPIJA

50,00

39

A4  FOTOKOPIRANJE U BOJI  OD 21 – 50 KOPIJA

47.50

40

A4  FOTOKOPIRANJE U BOJI  OD 51 – 100 KOPIJA

45,00

41

A4  FOTOKOPIRANJE U BOJI  OD 101 – 150 KOPIJA

42.50

42

A4 FOTOKOPRANJE  U BOJI PREKO 150

40,00

43

A3  FOTOKOPIRANJE U BOJI  OD 1 – 20 KOPIJA

100,00

44

A3  FOTOKOPIRANJE U BOJI  OD 21 – 50 KOPIJA

95,00

45

A3  FOTOKOPIRANJE U BOJI  OD 51 – 100 KOPIJA

90,00

46

A3  FOTOKOPIRANJE U BOJI  OD 101 – 150 KOPIJA

85,00

47

A3  FOTOKOPIRANJE U BOJI  PREKO 150 KOPIJA

80,00

16 

 A4  FOTOKOPIRANJE OD 1-2 KOPIJA

9,00 

17 

 A4  FOTOKOPIRANJE OD 3-5 KOPIJA

8,00 

18 

 A4  FOTOKOPIRANJE OD 6-10 KOPIJA

7,00